ALCO(COPELAND/EMERSON) Termoregulējošie vārsti TI

Thermoregulējošie TI vārsti ar iekšējo izlīdzināšanu

Modelis Aukstuma aģents Izejas savienojums Ieejas savienojums Varīšanas temperatūru diapazons 
TI-MW R134a/R450a*/R1234ze* Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" -45°C ... +20°C
TIS-MW R134a/R450a*/R1234ze* Lodējamais 1/2" Vītņu 3/8" -45°C ... +20°C
TI-SW R404a/R507a/R452a* Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" -45°C ... +20°C
TIS-SW R404a/R507a/R452a* Lodējamais 1/2" Vītņu 3/8" -45°C ... +20°C
TI-NW R407c Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" -45°C ... +20°C
TIS-NW R407c Lodējamais 1/2" Vītņu 3/8" -45°C ... +20°C

Termoregulējošie TI vārsti ar ārējo izlīdzināšanu

Modelis Aukstuma aģents Izejas savienojums Ieejas savienojums Izlīdzinājuma savienojums  Varīšanas temperatūru diapazons
TIE-MW R134a/R450a*/R1234ze* Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" Vītņu 1/4" -45°C ... +20°C
TIE-SW R404a/R507a/R452a* Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" Vītņu 1/4" -45°C ... +20°C
TIE-SW75 R404a/R507a/R452a* Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" Vītņu 1/4" -45°C ... -3°C
TISE-SW R404a/R507a/R452a* Lodējamais 1/2" Vītņu 3/8" Lodējamais 1/4" -45°C ... +20°C
TILE-ZW (1/2") R410a/R32* Lodējamais 1/2" Vītņu 3/8" Lodējamais 1/4" -35°C ... +20°C
TIE-NW R407c Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" Vītņu 1/4" -45°C ... +20°C
TISE-NW R407c Lodējamais 1/2" Vītņu 3/8" Lodējamais 1/4" -45°C ... +20°C
TIE-BW R449A/R448A Vītņu 1/2" Vītņu 3/8" Vītņu 1/4" -45°C ... +20°C
TISE-BW (1/2") R449A/R448A Lodējamais 1/2" Vītņu 3/8" Lodējamais 1/4" -45°C ... +20°C

*Papildus piesardzības pasākumi pie lodēšanas un pārregulēšana pēc pārkaršanas varētu būt nepieciešami-sk.Lietošanas instrukcijas

Dīzes termoregulējošiem TI vārstiem

Dīzes numurs Nominālā** ražotspēja kWt
TIO-000 TIO-001 TIO-002 TIO-003 TIO-004 TIO-005 TIO-006
R134a 0.8 1.9 3.1 5.0 8.3 10.1 11.7
R404a/R507a 1.0 2.3 3.9 6.2 10.1 12.3 14.2
R407c 1.4 3.5 5.7 9.2 15.0 18.3 21.1
R410a 1.5 3.7 6.2 9.9 16.2 19.7 22.8
R513a/R450a 0.7 1.7 2.8 4.5 7.5 9.1 10.6
R448A 1.3 3.2 5.3 8.5 13.9 16.9 19.4
R449A 1.3 3.1 5.2 8.3 13.5 16.5 19.0
R452a 1.0 2.4 4.0 6.4 10.5 12.8 14.8
R1234ze 0.6 1.5 2.4 3.9 6.5 7.9 9.1
R32 2.3 5.6 9.2 14.8 24.1 29.3 33.9

**Nominālā ražotspēja tiek aprēķināta sekojošiem apstākļiem: iztvaikošanas temperatūra +4°C (piesātināti tvaiki), kondensācijas temperatūra +38°C (piesātinātais šķidrums), pārdzesēšana 1 K.
Lai izvēlētos TRV nestandarta ekspluatācijas apstākļiem, var izmantot programmu “Controls Navigator”, kuru var lejupielādēt no COPELAND/EMERSON mājas lapas https://www.copeland.com/en-gb

SIA Firma "Revers" nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz tehniskajiem raksturlielumiem un parametriem, noradītiem šajā mājas lapā, un neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties no šeit uzrādāmās informācijas izmantošanas. Šeit minētajiem tehniskajiem datiem un attēliem ir informatīvs raksturs, un tie neizslēdz drukas un cita veida kļūdas.