Personas datu apstrādes politika

Atjaunināts: 2021. gada 11. jūnijā

1. Vispārīgi noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika nosaka personas datu apstrādes kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu SIA FIRMA "REVERS" (turpmāk - Personas datu apstrādes operators) personas datu drošību.

Operators par savu svarīgāko mērķi un nosacījumu savu darbību īstenošanai nosaka cilvēka un pilsonisko tiesību un brīvību ievērošanu, apstrādājot viņu personas datus, tostarp tiesību uz privātumu, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību.

Šī Operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk - Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var saņemt par vietnes revers.lv apmeklētājiem.

2. Operators un viņa kontaktinformācija

Personas datu apstrādes operators: SIA FIRMA "REVERS", reģ. numurs 40103022063, juridiska persona adrese Katlakalna ielā 4c, Rīga, LV-1073, Latvija. E-pasta adrese saziņai par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi: revers@apollo.lv.

3. Politikā izmantotie pamatjēdzieni

Automatizēta personas datu apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datoru tehnoloģijas;

Vietne - grafisko un informatīvo materiālu, kā arī datorprogrammu un datu bāzu kopums, nodrošinot to pieejamību internetā uz tīkla adresi;

Personas datu informācijas sistēma - personas datu kopums, kas atrodas datu bāzēs, un informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina to apstrādi;

Personas datu depersonalizācija - darbības, kuru rezultātā bez papildu informācijas izmantošanas nav iespējams noteikt personas datu piederību konkrētam Lietotājam vai citam personas datu subjektam;

Personas datu apstrāde - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu), iegūšanu, personas datu izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana;

Operators - valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska persona vai fiziska persona, kura patstāvīgi vai kopā ar citām personām, organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, ar personas datiem veiktas darbības (darbības);

Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu vietnes lietotāju;

Lietotājs - jebkurš vietnes apmeklētājs;

Personas datu sniegšana - darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus noteiktai personai vai noteiktam personu lokam;

Personas datu izplatīšana - jebkuras darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana nenoteiktam personu lokam (personas datu pārsūtīšana) vai iepazīšanās ar neierobežota skaita personu personas datiem, tostarp personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, ievietošana vietnē informācijas un telekomunikāciju tīkli vai piekļuves nodrošināšana personas datiem citādā veidā;

Personas datu iznīcināšana - jebkuras darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti ar neiespējamību turpināt atjaunot personas datu saturu personas datu informācijas sistēmā un (vai) kā rezultātā tiek iznīcināti materiālie personas datu nesēji .

4. Kādus datus mēs vācam

Vietne apkopo un apstrādā anonimizētus datus par apmeklētājiem (ieskaitot sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Google Analytics un citus).

Iepriekš minēti dati tālāk Politikas tekstā ir apkopoti zem vispārēja jēdziena Personas dati.

5 Sīkdatņu politika

"Sīkdatnes" ir neliels datu gabals, ko nosūta tīmekļa serveris un kas tiek glabāts lietotāja datorā un ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūks katru reizi HTTP pieprasījumā nosūta tīmekļa serverim, mēģinot atvērt attiecīgās vietnes lapu.

Šajā vietnē tiek izmantotas sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkfaili tiek īslaicīgi saglabāti un tiek dzēsti pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Pēc sesijas beigām pastāvīgie sīkfaili saglabājas.

Izmantoto sīkdatņu saraksts:

Google Analytics: _gat, _ga, _gid

Sesijas ID: laravel_session

Atspējojot sīkfailus, var rasties nespēja piekļūt vietnes daļām, kurām nepieciešama autorizācija.

6. Personas datu izmantošana citos dienestos

Šajā vietnē tiek izmantoti trešo pušu interneta pakalpojumi, kas apkopo no mums neatkarīgu informāciju: Google Analytics. Viņu apkopotos datus var kopīgot ar citiem šo organizāciju dienestiem, un viņi var tos izmantot, lai personalizētu savas reklāmas tīkla reklāmu . Šo organizāciju lietotāju līgumus varat izlasīt to vietnēs. Tur jūs varat arī atteikties vākt personas datus, piemēram, šeit atrodas Google Analytics bloķētājs. Mēs neizplatām personas datus citām organizācijām un dienestiem, kuri nav norādīti šajā Personas datu apstrādes politikā. Vienīgais izņēmums ir informācijas nodošana saskaņā ar tādu valsts institūciju likumiskāmprasībām, kuras ir pilnvarotas veikt šīs darbības.

7. Saites uz citām vietnēm

Mūsu vietnē revers.lv var būt saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldam. Mēs neesam atbildīgi par to saturu. Iesakām izlasīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku, ja tāda ir.

8. Personas datu apstrādes mērķi

Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Lietotājam piekļuvi pakalpojumiem, informācijai un / vai materiāliem, kas atrodas vietnē.

Anonimizēti Lietotāju dati, kas savākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai vāktu informāciju par Lietotāju darbībām vietnē, uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.

9. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Operators apstrādā anonimizētus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūka iestatījumos (ir iespējota sīkdatņu glabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

10. Nobeiguma noteikumi

Lietotājs var saņemt jebkādus skaidrojumus par interesējošiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru pa e-pastu uz adresi revers@apollo.lv.

Šis dokuments atspoguļos visas Operatora veiktās izmaiņas personas datu apstrādes politikā. Politika ir derīga uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.

Pašreizējā Politikas versija ir brīvi pieejama internetā vietnē revers.lv/privacy.

SIA Firma "Revers" nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz tehniskajiem raksturlielumiem un parametriem, noradītiem šajā mājas lapā, un neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties no šeit uzrādāmās informācijas izmantošanas. Šeit minētajiem tehniskajiem datiem un attēliem ir informatīvs raksturs, un tie neizslēdz drukas un cita veida kļūdas.